dijous, 1 de maig de 2008

L'aprenentatge amb ordinador

En les sessions de NTAE hem pogut veure diferents metàfores que expliquen com els ordinadors poden ensenyar o com ens poden ajudar a aprendre en funció del paper de l'ordinador. Podem trobar diferents models, com per exemples:
  • La metàfora tutories: l'ordinador com a tutor:
En aquest model hi ha una interacció entre l'alumne i l'ordinador. L'ordinador formularà una pregunta (a mida) i l'alumne haurà de respondre individualment, i d'aquesta manera hi haurà un procés d'aprenentatge que l'ordinador desprès haurà d'avaluar per poder passar al següent cicle.
  • La metàfora de la construcció: l'ordinador com alumne:
L'alumne té un paper actiu i és ell el qui dóna instruccions a l'ordinador perquè faci una determinada tasca. El nen aprèn a partir de la relació amb el seu entorn i construeix els seus pensaments.
  • La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador:
L'alumne pot manipular diversos paràmetres però no afegir-ne de nous, té més limitacions.
Les simulacions fan possible una acció i una reflexió en un entorn reduït.
  • La metàfora de la caixa d'eines: L'ordinador com a eina:
L'ús de l'ordinador com una eina més de treball és habitual en la vida i també en les escoles. Però la utilització de l'ordinador possibilita tenir a l'abast unes eines molt més potents. Els infants s'han d'acostumar a fer ús d'aquests mitjans i de les possibilitats que ofereixen.