dijous, 8 de maig de 2008

Funcions del vídeo a l'educació infantil

En l'anterior classe de NTAE, vam poder conèixer les diferents funcions que té el vídeo en l'educació infantil segons, Joan Ferrés. Ell diu que hi ha 7 funcions diferents.
  1. Funció Informativa.
  2. Funció Motivadora.
  3. Funció Expressiva.
  4. Funció Avaluativa.
  5. Funció Investigadora.
  6. Funció Lúdica.
  7. Funció Metalingüística.
La que més em va sorprendre va ser l'avaluativa, poder fer ús del vídeo per poder després analitzar la conducta del mestre o dels nens segons l'activitat, i d'aquesta manera poder rectificar en aquelles coses que no s'han fet del tot bé, és una bona manera d'avaluar i també d'avaluar-se a un mateix.

Altre funció que també em va cridar l'atenció va ser la motivadora , utilitzar un mitja audiovisual per poder motivar l'actitud dels nens i d'aquesta manera potenciar en els infants la capacitat de reflexionar i de pensar.

La resta també són molt interessats, totes les funcions et fa pensar les diverses possibilitats que té el vídeo per poder treballar-lo en l'escola. Més informació en el power point que es va presentar en la classe de NTAE.